საბუთის შემოწმება

შეამოწმეთ ავტომობილის საბუთები მის შეძენამდე. აუცილებელია წინასწარ იცოდეთ, რომელი დოკუმენტით შეიძლება ავტომობილის შეძენა და რომელით არა.